Advies

Dankzij de bijdrage van vele actoren uit het maatschappelijk middenveld en onderzoekscentra heeft DCI-België een commentaar geleverd op het rapport van de Belgische Staat en gecommuniceerd naar de experts die verantwoordelijk zijn voor de studie. Het doel van dit document is om vanuit het maatschappelijk middenveld inzicht te geven in de antwoorden van de Staat op de vragenlijst.

Het adviesorgaan van de NCRK heeft ook een advies over deze studie uitgebracht.

Documenten om te downloaden