Wereldwijde studie over kinderen beroofd van hun vrijheid

Onder auspiciën van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt momenteel een uitgebreid wereldwijde studie gevoerd over kinderen beroofd van hun vrijheid. [1]
Deze studie is georganiseerd rond zes geïdentificeerde situaties, namelijk:

1. Kinderen beroofd van hun vrijheid door het gerecht;
2. Kinderen beroofd van hun vrijheid om redenen die verband houden met migratie;
3. Kinderen die in detentiecentra wonen met hun ouders;
4. Kinderen beroofd van hun vrijheid in instellingen;
5. Kinderen beroofd van hun vrijheid in de context van een gewapend conflict;
6. Kinderen beroofd van hun vrijheid om nationale veiligheidsredenen.

In september 2018 heeft de Belgische Staat zijn rapport voor de wereldwijde studie voorgelegd aan de onafhankelijke expert verantwoordelijk voor de studie.

Wereldverslag: https://omnibook.com/Global-Study-2019

Note:

In het kader van deze studie wordt de “vrijheidsberoving" gedefinieerd als "elke vorm van detentie of gevangenisstraf of de plaatsing van een persoon in een openbare of particuliere inrichting die hij / zij niet kan verlaten uit eigen wil, op bevel van een gerechtelijke of administratieve autoriteit of enige andere overheidsinstantie". Gezien de eis dat vrijheidsberoving moet worden bevolen door een "gerechtelijke, administratieve of andere overheidsinstantie" worden kinderen die van hun vrijheid beroofd zijn door niet-statelijke actoren niet in deze studie opgenomen. Desondanks zijn de detentieplaatsen waar zij worden vastgehouden niet beperkt tot gevangenissen en instellingen die door de staat worden beheerd, maar omvatten zij ook particuliere bewakingsinstellingen, zoals private gevangenissen, onderwijscentra, psychiatrische ziekenhuizen en soortgelijke instellingen, zolang deze zijn goedgekeurd door of onder overeenkomst met de staat zijn en / of de vrijheidsbeneming is bevolen door een overheidsinstantie.

Documenten om te downloaden