Advies van het Adviesorgaan van de NCRK betreffende de rechten van kinderen in migratie in België

Ter gelegenheid van de publicatie van de studie van de NCRK betreffende « Kinderen in migratie » heeft het Adviesorgaan van de NCRK een advies uitgebracht omtrent de rechten van kinderen in migratie in België.

Advies van het Adviesorgaan van de NCRK betreffende de rechten van kinderen in migratie in België