Advies van het Adviesorgaan van de NCRK betreffende de rechten van kinderen in migratie in België

Ter gelegenheid van de publicatie van de studie van de NCRK betreffende « Kinderen in migratie » heeft het Adviesorgaan van de NCRK een advies uitgebracht omtrent de rechten van kinderen in migratie in België.

PDF - 6.8 MB