Kinderen in migratie

Van april tot juni 2017 voltooide het NCRK-secretariaat de gegevensverzameling in het kader van de specifieke studie over kinderen in migratie.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van vragenlijsten op tablets die door de kinderen individueel, doch in de klas werden ingevuld. Vragenlijsten werden ontwikkeld op basis van bestaande internationale enquêtes die ook werden gebruikt in het kader van de nationale kinderrechtenindicatoren (PISA, HBSC) alsook uit vragen die zijn afgestemd op de specifieke situatie van de doelgroep.

In totaal hebben meer dan 1000 kinderen tussen 12 en 23 jaar uit Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN en DASPA in de Franse gemeenschap) aan dit onderzoek deelgenomen.

Speciale aandacht werd besteed aan de vrije en geïnformeerde participatie en het recht op privacy van de deelnemende kinderen. In juni 2017 werd een kindvriendelijke terugkeer voorzien naar de kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek teneinde hun de voorlopige resultaten van de studie mee te delen.

In een laatste fase werd teruggegaan naar kleinere groepen kinderen om hen opnieuw het woord te geven en in detail met hen de resultaten te bespreken. Wie beter dan zijzelf kan ons immers uitleggen wat de cijfers betekenen, wat er achter onze statistieken schuilgaat. Vele veldwerkers die we tijdens de
studie hebben ontmoet hebben eveneens hun rijke en gevarieerde ervaring met ons gedeeld. De stem van de kinderen en van de professionals betreffende de resultaten van de studie maken integraal deel uit van de voorstelling van de resultaten.

Ontdek hier de resultaten van de studie

Ons team is beschikbaar indien u een individuele voorstelling van de studie wenst voor uzelf of voor uw diensten.

Documenten om te downloaden