Specifieke studies

Het VN-Kinderrechtencomité beveelt systematisch aan gegevens te verzamelen over de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Gezien het belang van statistische gegevens op dit gebied publiceerde de NCRK in 2016 40 nationale kinderrechtenindicatoren.

De uitwerking van de indicatoren stuit steevast op de grenzen van de beschikbare gegevens. Terwijl de focus op kwetsbare groepen juist als één van de hoekstenen voor de uitwerking ervan wordt beschouwd, valt een deel van die groepen buiten het kader van elke gegevensverzameling. Deze blijven onzichtbaar in de statistieken omdat zij niet worden bereikt door de bestaande enquêtes, of omdat geen enkele enquête betrekking heeft op hun specifieke situaties .

Daarom werkt de NCRK thans aan specifieke studies, teneinde het gebrek aan bestaande gegevens over bepaalde ‘groepen’ van bijzonder kwetsbare kinderen (gedeeltelijk) te kunnen verhelpen.

Wat deze eerste aanvullende oefening betreft, zullen in 2017-2018 twee enquêtes worden uitgevoerd met betrekking tot:

  • kinderen in migratie, via de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN);
  • kinderen geplaatst in een Gemeenschapsinstelling.

Deze twee specifieke studies zullen echter niet voldoende zijn om alle hiaten te vullen. Deze eerste ervaring zou dus kunnen helpen de methodologie te verfijnen in het licht van toekomstig onderzoek. Er ontbreken nog gegevens voor andere groepen kinderen (kinderen in de kinderschoenen, kinderen met een handicap, ...), die het onderwerp kunnen vormen van verdere studie.