Kinderen in migratie

Van april tot juni 2017 voltooide het NCRK-secretariaat de gegevensverzameling in het kader van de specifieke enquête over kinderen in migratie.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van vragenlijsten op tablets die door de kinderen individueel, doch in de klas werden ingevuld. Vragenlijsten werden ontwikkeld op basis van bestaande internationale enquêtes die ook werden gebruikt in het kader van de nationale kinderrechtenindicatoren (PISA, HBSC) en die ook vragen bevatten die zijn afgestemd op de specifieke situatie van de doelgroep.

In totaal hebben 99 Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) doorheen heel België, met kinderen van 12 tot 23 jaar, aan dit onderzoek deelgenomen.

Speciale aandacht werd besteed aan de vrije en geïnformeerde participatie en het recht op privacy van de deelnemende kinderen. In juni 2017 werd een kindvriendelijke terugkeer voorzien naar de kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek teneinde hun de voorlopige resultaten van de studie mee te delen.