COVID-19 : Nationale campagne JOY

Naar de videovoorstelling van het project

Campagne geleid door de leden van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en ondersteund door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de Délégué général aux droits de l’enfant, Unicef België en de Koning Boudewijnstichting

Doel van de campagne :

Covid-19 zal nog een hele tijd in onze maatschappij aanwezig blijven. Risico’s op besmetting kunnen, net zoals alle andere risico’s in ons leven en in de maatschappij, niet volledig worden weggenomen. Het blijft dan ook uiterst belangrijk dat de algemene richtlijnen en preventieve maatregelen strikt opgevolgd worden.

JOY wil een positieve tegenbalans bieden door de focus voor kinderen en jongeren te leggen op het belang en de voordelen van een adequate ontwikkeling, in al zijn aspecten, in hun groei naar een zo gezond en gelukkig mogelijke volwassenheid.

Dit vraagt niet alleen dat kinderen en jongeren een gezicht en een stem krijgen in het ganse Exit-verhaal maar ook dat zowel angst en onzekerheid in de maatschappij en in de professionele omkadering worden verminderd, en zelfs indien mogelijk worden weggewerkt.

Professionele samenwerking en het bundelen van krachten van alle instanties die met kinderen en jongeren begaan en bezig zijn, is hierin een cruciale voorwaarde.

Het doel is de opzet van een lange termijn campagne en een bewustmaking om zowel binnen deze Covid-19 en Exit-periode als nadien op een duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden.

Recente ontwikkelingen van de campagne :

  • Het JOY-platform werd online gezet. JOY is een steeds ontwikkelend kennisplatform dat de bestaande initiatieven verbindt en heldere wetenschappelijk onderbouwde informatie aanbiedt omtrent COVID-19 bij kinderen en jongeren. JOY wil de angst en onzekerheid in de sociale en professionele omgeving van kinderen en jongeren wegnemen of in ieder geval verminderen.
  • Op 12/8/2020 publiceerde de Task Force en Open brief die pleitte voor de terugkeer naar school in september van alle kinderen.
  • Er werd een bevraging uitgevoerd bij duizend ouders om te peilen naar hun standpunt over de heropstart van de scholen. De resultaten van deze studie werden op vrijdag 14 augustus aan de politieke beslissingnemers voorgesteld in het kader van het overleg over de modaliteiten van de heropening van de scholen. Ontdek hier het persbericht en de volledige resultaten van het onderzoek.
  • Op maandag 17/8/2020 start de campagne #ZinInSchool, gedragen door Unicef en gesteund door de JOY. Deze campagne heeft als doel kinderen een stem te geven in verband met de heropstart van het school. Laten we campagne zo veel mogelijk verspreiden !
  • Een evaluatie van de zomerkampen, stages en andere activiteiten die voor kinderen deze zomer werden georganiseerd is voorzien bij het einde van de zomervakantie.
COVID-19 : Nationale campagne JOY

Documenten om te downloaden