Side Event HRC 19/06/2018

‘Make all children count! Ensuring the realization of children’s rights through data collection initiatives’

Genève - dinsdag 19 juni 2018

Side Event HRC 19/06/2018

De voorlopige resultaten van de aanbevelingen die voortvloeien uit de internationale conferentie werden voorgesteld in de marge van de 38e zitting van de Mensenrechtenraad die van 18 juni tot 6 juli 2018 in Genève werd gehouden.

Dit evenement werd georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België in cosponsorschap met de Permanente Missie van China bij het VN-kantoor in Genève.

De sessie werd geopend door de heer Geert MUYLLE, permanente vertegenwoordiger van België bij het VN-kantoor en de gespecialiseerde agentschappen in Genève.

Side Event HRC 19/06/2018

Mevrouw Karen VAN LAETHEM, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, zorgde voor de moderatie en introductie van de verschillende leden van het panel die als experts werden uitgenodigd :

Side Event HRC 19/06/2018
  • Mevr. Roberta RUGGIERO - Centre for Children’s Rights Studies at the University of Geneva, Suisse
  • Dhr. Tong Lihua – Child protection lawyer
  • Mevr. Ilaria PAOLAZZI – Senior Programme Officer Child Rights Connect
  • Dhr. Bernard GASTAUD - Member of the United Nations Committee on the Rights of the Child
Side Event HRC 19/06/2018