30 jaar Kinderrechten !

Dit jaar vieren we de dertigste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Het verdrag werd op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Verenigde Naties. Al 30 jaar garandeert het de rechten van kinderen over de hele wereld.

Laten we van deze verjaardag gebruik maken om de rechten van kinderen opnieuw te bevestigen en tot leven te brengen!

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten die in dit kader in ons land worden georganiseerd.