Projecten

De evolutie van de werkzaamheden van de NCRK heeft het mogelijk gemaakt over te stappen op een aanpak die veeleer gericht is op de uitvoering van specifieke projecten.

De doelstellingen en projecten van de NCRK vertonen op vele vlakken synergieën en vormen een samenhangend geheel. Zo zal bijvoorbeeld het verdere werk op het stuk van de nationale kinderrechtenindicatoren input leveren voor het periodiek VRK-verslag van België en voor andere documenten die verband houden met de rechten van het kind.

De Commissie blijft eerst en vooral ook een plaats voor overleg en informatie-uitwisseling tussen alle actoren die werken rond de rechten van het kind. Daarom is zij het best geplaatst om het opstellen van verslagen te coördineren, om pertinente keuzes te maken op het stuk van monitoring en om kinderrechtendeskundigen samen te brengen binnen het adviesorgaan. Zo heeft adviesorgaan bijvoorbeeld een advies verstrekt over het ontwerp van periodiek verslag van België in het kader van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Tot slot zal sterk de nadruk worden gelegd op de verbetering van de communicatiemiddelen van de Commissie, met inzonderheid deze nieuwe website. Het doel is meer informatie te verspreiden over de verslagen, de adviezen en het monitoringwerk, met andere woorden over de resultaten van het overleg tussen de kinderrechtenactoren (regeringen, administraties, maatschappelijk middenveld, beroepsgroepen, academische wereld), dat de NCRK bijzonder maakt.