Intergouvernementeel orgaan

Het intergouvernementeel orgaan (GOV) is belast met de intergouvernementele opdrachten van de NCRK en bijgevolg exclusief samengesteld uit stemgerechtigde leden (MVD).

Elk van de stemgerechtigde leden treedt op als vertegenwoordiger van één van de betrokken regeringen.

Samenstelling 2019-2021

Uiterlijk drie maanden na hun vorming wijzen de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering, de Waalse gewestregering, het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie telkens een stemgerechtigd lid en
diens plaatsvervanger aan. Binnen dezelfde termijn wijzen de federale regering en de Vlaamse Regering telkens twee stemgerechtigde
leden en hun plaatsvervangers aan.

Effectieve leden

 • M. Zammitto Biagio, Kabinet Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne, vertegenwoordiger Federale regering ;
 • Mme. Mieke Walraevens, Kabinet Premier Alexander De Croo, vertegenwoordiger Federale regering ;
 • Mevr. Katrien Herbots, Kabinet van de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering ;
 • Dhr. David Vits,Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering ;
 • Mevr. Sarah Hassabah, vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ;
 • Mevr. Séverine Acerbis,Cabinet de la Vice-Présidente du Gouvernement de la Communauté française et Ministre de la Culture, la Petite enfance, les Droits des femmes, la Santé et les Médias Bénédicte Linard, vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap ;
 • Mevr Kristel Karler, Cabinet de la Vice-Présidente du Gouvernement Wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes Christie Morreale, vertegenwoordiger van de Waalse Regering ;
 • Mevr. Sarah Lakis, Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort, vertegenwoordiger van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ;
 • TBC , vertegenwoordiger van het College van de Franse Gemeenschapscommissie .

Plaatsvervangende leden

 • Mme. Katarzyna Szkuta, Kabinet Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit Sarah Schlitz ;
 • Mme. Sandra Stainier, Cabinet Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales Sophie Wilmès ;
 • Mevr. Noor Verbeeck, Kabinet van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir ;
 • Dhr. Gert Eeraerts, Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers ;
 • Dhr. Marc Hamel, Plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ;
 • Mevr. Marie Grailet, Cabinet de la Vice-Présidente du Gouvernement de la Communauté française et Ministre de la Culture, la Petite enfance, les Droits des femmes, la Santé et les Médias Bénédicte Linard;
 • Mevr. Céline Van Neyverseel, Kabinet van de Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort.