Oprichtingsdocument

Het VN-Comité voor de rechten van het kind heeft, naar aanleiding van de analyse van het eerste periodieke rapport van België over het VN-Kinderrechtenverdrag, de oprichting aanbevolen van een permanent mechanisme dat wordt belast met “de coördinatie en de evaluatie van, alsook het toezicht op het beleid inzake de bescherming van het kind, teneinde zich ervan te vergewissen dat het verdrag zowel op federaal als op lokaal vlak volledig wordt nageleefd en toegepast”.

Als antwoord op deze aanbeveling werd op 19 september 2005, met het oog op de oprichting van een NCRK, een Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.

Dit akkoord is op 10 november 2006 in werking getreden, na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de acht goedkeurende akten :

Het statuut van de Commissievoorzitter is bepaald bij Koninklijk Besluit.

De aanwijzing van de Voorzitters en Ondervoorzitters gebeurt eveneens bij Koninklijk Besluit.

Huishoudelijk reglement

Documenten om te downloaden