Welke toekomst voor de uithandengeving?

Het Adviesorgaan roept de gemeenschappen op af te stappen van de uithandengeving, die het beschouwt als een ingebouwd ‘falen’ van het jeugdrecht. Het Adviesorgaan is voorstander van een comprehensief jeugdrechtsysteem, dat toepasselijk is op alle als misdrijf omschreven feiten gepleegd voor de leeftijd van 18 jaar en herbevestigt het belang van de ontwikkeling van de meest geschikte opvoedingsmaatregelen voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Dit houdt wel in dat constructieve alternatieven voor de uithandengeving in het jeugdrecht zelf worden ingebouwd en ook effectief ter beschikking staan. De communautarisering van bepaalde aspecten van het jeugdrecht zou de kans moeten bieden om de aanpak van en de educatieve interventies voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, te verbeteren.