Verzoek tot onverwijlde repatriëring van alle Belgische kinderen en alle kinderen die onder de Belgische jurisdictie vallen en betrokken zijn bij gewapende conflicten in Syrië en Irak

Het Adviesorgaan van de NCRK doet dan ook een krachtige en dringende oproep aan België om de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in dit verband onverwijld ten uitvoer te leggen, in het bijzonder: het identificeren; repatriëren; en bijstaan van kindslachtoffers, en - in de mate van het mogelijke - van hun gezinnen en om bij alle beslissingen hierover het belang van het kind als eerste overweging te nemen; en om hun re-integratie in onze maatschappij te bevorderen.