Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten: Aanvullende informatie van het maatschappelijk middenveld