Het gebruik van zogenaamd ‘opvoedkundig’ geweld expliciet verbieden : een wettelijke verplichting voor België

Het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind betreurt het feit dat België nog geen wetgeving heeft aangenomen om lijfstraffen voor kinderen in alle situaties uitdrukkelijk te verbieden. Dit in tegenstelling tot verschillende van zijn buurlanden en ondanks zijn internationaalrechtelijke verplichting in dit verband en de beslissingen van verschillende internationale en regionale instanties die België aanmanen dit te doen.