De situatie van kinderen in migratie

De recente actualiteit heeft de ongerustheid bij het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind over de eerbiediging van de fundamentele rechten van kinderen in migratie en de beperkte aandacht voor kinderen binnen het migratiebeleid verder aangewakkerd. Het Adviesorgaan beveelt dan ook aan om de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan te vullen met een uitdrukkelijke verwijzing naar het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.