COVID-19: Aanbevelingen van leden van het Adviesorgaan van de NCRK gericht naar de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie

De huidige gezondheidscrisis raakt alle kinderen en jongeren en daagt de kinderrechten uit. Ondanks de respons van de overheden en de initiatieven en enorme inzet van professionals in de betrokken sectoren is het duidelijk dat de ingrijpende coronamaatregelen die opgelegd worden om de volksgezondheid te beschermen, tot een aanzienlijke uitholling van de kinderrechten leiden. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem de volgende aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie:

  • Kinderrechten expliciet inschrijven op de agenda van de GEES en de subwerkgroepen en kinderrechtenexperten uit te nodigen en te betrekken bij hun werkzaamheden. Deze experten zouden de subwerkgroepen en de GEES kunnen aanmoedigen om kinderrechten en het belang van het kind steeds prioritair en transversaal in ogenschouw te houden bij het verder uittekenen van de exit-strategie en de maatregelen die op langere termijn genomen kunnen worden.
  • Kennis nemen van de reeds uitgebrachte aanbevelingen die onder andere tot de Parlementen en Regeringen werden gericht (zie bijlage).
  • Een kindgerichte communicatie verzorgen via kanalen die voor kinderen en jongeren toegankelijk zijn.
  • Kinderen en jongeren zelf aan het woord laten en ze op een zinvolle manier betrekken in het uittekenen van de exit-strategie en in de eventuele evaluatie van de genomen maatregelen.
  • Ervoor zorgen dat de sociale en economische maatregelen inspelen op de kwetsbaarheid van de kinderen en jongeren en ongelijkheden herstellen om zo duurzame effecten te bereiken. Het is noodzakelijk dat de bezuinigingsmaatregelen, indien zij worden genomen, de ongelijkheden niet verder verdiepen.

Raadpleeg de volledige aanbevelingen

Raadpleeg de bijlagen :
Aanbevelingen DGDE-OEJAJ
Aanbevelingen KRC-KiReCo-KeKi
Aanbevelingen UNICEF
Aanbevelingen CODE-KiReCo