Advies betreffende het wetsvoorstel 55-1029/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op prenatale rechtsbescherming

Op 13 februari 2020 werd wetsvoorstel nr. 55-1029/001 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op prenatale rechtsbescherming ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) heeft zich gebogen over dit wetsvoorstel, dat in zijn huidige vorm niet wordt gesteund. Het komt niet adequaat tegemoet aan de problematiek van de ongeboren kinderen van verslaafde ouders of van gezinnen met een geschiedenis van intrafamiliaal geweld. Het voorstel is bovendien duidelijk in strijd met de fundamentele mensenrechten, waaronder de rechten van het kind.

Het adviesorgaan beveelt een grondige studie aan van de mogelijke antwoorden op dit reële probleem en beveelt vooral aan om de preventie en de ondersteuning van ouders in moeilijkheden te versterken, eventueel via wetgevende initiatieven, waarbij rekening wordt gehouden met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.