Advies betreffende de rechten van kinderen en jongeren in relatie met de politie

In dit advies worden de gevallen van politiegeweld - tijdens betogingen of identiteitscontroles in bepaalde wijken - geanalyseerd vanuit het oogpunt van de rechten van het kind. Het advies bevat ook aanbevelingen aan de overheid om politiepraktijken te evalueren in overeenstemming met de rechten van het kind, om dringend een einde te maken aan onrechtmatige politiepraktijken van identiteitscontroles, arrestaties of detentie van kinderen. Ten slotte wordt in dit advies ingegaan op voorstellen van preventieve maatregelen die al geruime tijd door de actoren die ijveren voor kinderrechten en meer recentelijk door jongeren zelf worden voorgesteld.

Advies betreffende de rechten van kinderen en jongeren in relatie met de politie