Aanbevelingen over de aanvaarding van de aanbevelingen die in het kader van de Universele Periodieke Doorlichting tot de Belgische Staat zijn gericht.

Aanbevelingen van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind over de aanvaarding van de aanbevelingen die tijdens de 38e zitting van de Universele Periodieke Doorlichting tot de Belgische Staat zijn gericht.
Deze brief werd geadresseerd aan alle regeringen.