Adviezen

Sinds de oprichting van het adviesorgaan van de NCRK in 2015, heeft deze reeds vijf publieke en onafhankelijke adviezen verstrekt betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind / de aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Reeds uitgebrachte adviezen betreffen:

  • Kinderen in migratie;
  • De Nationale Kinderrechtenindicatoren;
  • De prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het gecombineerde vijfde en zesde verslag van België aan het Comité voor de Rechten van het Kind;
  • Het ontwerp van periodiek verslag van België over de tenuitvoerlegging van het VN-Kinderrechtenverdrag;
  • De uithandengeving
  • Advies over de vrijheidsberoving van kinderen in België naar aanleiding van de publicatie van het Belgische staatsrapport in kader van de wereldwijde VN-studie over kinderen die van hun vrijheid zijn beroofd

Wij nodigen u uit kennis te nemen van deze adviezen, ze te gebruiken in uw activiteiten gerelateerd tot de rechten van het kind en ze te verspreiden.

Meer informatie over het adviesorgaan