Adviezen

Sinds de oprichting van het adviesorgaan van de NCRK in 2015, heeft deze meerdere publieke en onafhankelijke adviezen verstrekt betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind / de aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Wij nodigen u uit hieronder kennis te nemen van deze adviezen, ze te gebruiken in uw activiteiten gerelateerd tot de rechten van het kind en ze te verspreiden.

Meer informatie over het adviesorgaan