Kick-off – Kinderrechten in lokale context

19 november 2019 - Brussels Info Point
Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en gemeenten

In de verjaardagsweek van het kinderrechtenverdrag, lanceren we feestelijk het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten, met een focus op de kinderrechten in lokale context. Samen met jeugdambtenaren, schepenen, jeugdorganisaties en onderzoekers gaan we in gesprek over kind- en jeugdvriendelijkheid en over hoe je kinderrechten kan realiseren en vormgeven in de concrete lokale contexten. We voorzien praktijkvoorbeelden, theoretische aanknopingspunten, maar ook workshops en reflectiemomenten.