Drie Decennia Kinderrechtenverdrag – Actueler dan ooit

4 december 2019 - Leuven (Dirk Boutsgebouw )

Departement Cultuur, Jeugd en Media – Vlaamse Overheid

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt jou uit om samen met hen 30 jaar Kinderrechtenverdrag te vieren. We blikken terug, staan stil bij het heden en kijken vooruit.

Binnenkort, op 20 november, is het 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van de Kind aannam. Vlaanderen speelde een pioniersrol in het goedkeuren en ratificeren van dit verdrag.

Het Kinderrechtencommissariaat, de invoering van de kindeffectrapportage en ook het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan zijn hier rechtstreekse resultaten van.

Op dit inspiratie- en netwerkmoment blikken we met Ankie Vandekerckhove, de allereerste Kinderrechtencommissaris, en Karen Van Laethem, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, terug, maar ook vooruit. Welke initiatieven zijn er geweest, hoe staan we er vandaag voor en welke uitdagingen zal Vlaanderen nog moeten aangaan op het vlak van kinderrechten?

Met de nieuwe slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité en de start van een nieuwe regeerperiode, zijn deze vragen actueler dan ooit.

Wil jij binnen jouw werking sterker inzetten op kinderrechten?

Kom dan inspiratie opdoen aan de verschillende thematafels waar een aantal organisaties en initiatieven die kinderrechten centraal plaatsen staan, hun werking of project komen voorstellen.

Omdat een verjaardag gevierd moet worden, sluiten we deze namiddag af met een feestelijke receptie.

Raadpleeg hier het programma

30. Drie Decennia Kinderrechtenverdrag – Actueler dan ooit