Actualiteit

09/2019

  • Verkiezingen 2019: Samen werken aan beleid in het belang van àlle kinderen!

Memorandum 2019 van het Voorzitterschap van de NCRK dat naar alle partijen wordt gestuurd tijdens de verkiezingen

Brief van het adviesorgaan aan de ministers-presidenten van de verschillende regeringen.

(illustratie: https://fr.freepik.com/)

  • studiedag “Wanneer gaat de deur op slot?”

Het Contactcomité van Organisaties in de Jeugdzorg (COJ) in Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met De Wissel vzw, UCLL, LINC en het NICC, een studiedag met als titel “Wanneer gaat de deur op slot?” Reflecties over beveiliging van en verbinding tussen jongeren en samenleving, op vrijdag 18 oktober 2019 (van 09u30 tot 16u) in het VAC Leuven (Diestsepoort 6, 3000 Leuven).

De komende maanden en jaren, en ten laatste op 1 september 2022, treedt het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht in werking. Het decreet belooft meer duidelijkheid: een reactie op een jeugddelict (het vroegere MOF, als misdrijf omschreven feit) wordt duidelijk onderscheiden van een reactie op een verontrustende situatie (VOS). Ook de gesloten plaatsing dient gescheiden te gebeuren: geen jongeren met een VOS-statuut meer in de gemeenschapsinstellingen. Private organisaties zullen deze geslotenheid organiseren. Dit alles roept echter heel wat vragen op en opent het debat. Wat is gesloten opvang? Wat houdt vrijheidsberoving in? Wat betekent het kader van geslotenheid/beveiliging als context voor de jongere en de samenleving? Wanneer gaat de deur op slot?

Meer informatie over de studiedag, programma en registratie op: https://www.law.kuleuven.be/linc/activiteiten/studiedag_jongeren_samenleving.pdf.

11/2018

  • Report Card 15 van het UNICEF Onderzoekscentrum Innocenti :

An Unfair Start : Inequality in Children’s Education in Rich Countries

Leven in een rijk land biedt geen garantie voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind. Dat blijkt uit de Report Card 15 van het UNICEF Onderzoekscentrum Innocenti gepubliceerd op 30 oktober 2018 met de titel "Een oneerlijke start: ongelijkheid in onderwijs bij kinderen in rijke landen". Het rapport geeft een ranglijst van 41 lidstaten van de EU en de OESO volgens de omvang van ongelijkheden op het vlak van onderwijs in kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Het rapport gebruikt de meest recente gegevens om het verband tussen de prestaties van kinderen en factoren zoals het beroep van de ouders, migratieachtergrond, gender en schoolkenmerken te onderzoeken. De Report Card 15 bevestigt opnieuw dat in België de socio-economische situatie van kinderen een te grote invloed heeft op slaagkansen in onderwijs.

Volgens het rapport verdienen alle kinderen dezelfde kansen om te leren en de nodige capaciteiten voor hun toekomstig leven te ontwikkelen. Het onderwijsbeleid speelt een belangrijke rol bij het wegwerken van de oorzaken van ongelijkheid

De Report Card 15 identificeert de volgende aanbevelingen om ongelijkheid in het onderwijs van kinderen te verminderen:

- Garandeer kwalitatief voorschools onderwijs en opvang voor alle kleuters.
- Zorg ervoor dat alle kinderen een goed minimumniveau van basisvaardigheden behalen.
- Verminder de impact van socio-economische ongelijkheden.
- Voorkom genderongelijkheid op het vlak van prestaties.
- Produceer meer kwalitatief, vergelijkbaar onderzoeksmateriaal in en tussen landen inclusief longitudinaal onderzoek.
- Focus op gelijkheid, niet alleen op gemiddelden.

06/2018

02/2018