Nationale kinderrechtenindicatoren

In antwoord op de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité inzake de gegevensverzameling op nationaal vlak, heeft de NCRK nationale kinderrechtenindicatoren ontwikkeld via een participatieve insteek met de administraties, beleidsmakers, vertegenwoordigers van het middenveld en onderzoekers. Veertig indicatoren werden aldoende geselecteerd die beogen, vanuit het oogpunt van kinderen zelf, beter zicht te geven op de mate waarin de rechten van het kind al dan niet worden gerealiseerd in België.

In 2018 is een bijwerking van de indicatoren gepland, na de mededeling van de list of issues in het kader van het onderzoek van het vijfde en zesde gecombineerd nationaal verslag van België door het VN-KInderrechtencomité.

Daarenboven zullen de resultaten van de specifieke enquêtes geïntegreerd worden in de kinderrechtenindicatoren.

De volledige publicatie is hier beschikbaar:

Nationale kinderrechtenindicatoren

Indicateur