Informatieve videofilms Kinderrechten

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind wenst een instrument voorhanden te hebben om zichzelf aan het grote publiek voor te stellen en om de complexe rapportageprocedure bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te verduidelijken alsook het eindresultaat van deze procedure.

Daartoe zijn drie informatieve videofilms ontwikkeld:

1. Voorstelling van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Informatieve videofilms Kinderrechten

2. Voorstelling van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en van het verloop van de rapportagecyclus

Informatieve videofilms Kinderrechten

3. Voorstelling van de Slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité

Informatieve videofilms Kinderrechten

Documenten om te downloaden