Fight For Your Right - Kindvriendelijke versie van de VN-Slotbeschouwingen

België vindt de rechten van kinderen en jongeren belangrijk en heeft daarom het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend. Dit Kinderrechtenverdrag omvat de rechten van alle kinderen en jongeren, jonger dan 18 jaar, op vlak van bescherming, participatie en toegang tot diensten en zorgen. Om na te gaan dat België zijn verplichtingen nakomt, houdt het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties regelmatig toezicht op wat er zich in België afspeelt.

Elke vijf jaar gaat België naar het Kinderrechtencomité om aan te tonen welke verbeteringen er zijn op vlak van kinderrechten. Hoe dit verloopt, kan je hier bekijken.

In 2019 liep er opnieuw een rapportageproces van België ten einde. Het Kinderrechtencomité formuleerde Slotbeschouwingen (Concluding Observations of COB’s) voor ons land.
Dit zijn belangrijke aanbevelingen en adviezen voor België over wat er zou moeten veranderen voor alle kinderen en jongeren én hoe dit zou moeten gebeuren.

De doelstellingen van het project

Een van de doelstellingen is een brede verspreiding van deze COB’s, onder andere bij kinderen en jongeren. Daarom heeft de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) een participatieproject opgezet om een kind- en jongerenvriendelijke versie van de COB’s op te stellen. Diverse organisaties in België die met kinderen en jongeren werken, gaan deze versie kunnen gebruiken bij hun activiteiten om kinderen en jongeren meer bewust te maken en te laten bijleren over kinderrechten.

Participatie van kinderen en jongeren is een recht dat wordt erkend in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag

  • Ieder kind heeft het recht zijn of haar mening te geven over zaken die hem of haar aangaan. Volwassenen moeten rekening houden met die mening en ook steeds oog hebben voor de leeftijd en rijpheid van het kind of de jongeren.

Het recht op participatie kan pas ten volle gerealiseerd worden, indien het recht op informatie wordt gegarandeerd. Het is dus heel belangrijk dat kinderen en jongeren toegang hebben tot informatie aangepast aan hun leeftijd en rijpheid, zodat zij zich een geïnformeerde mening kunnen vormen.

Geïnteresseerd in de verschillende fasen van dit project?
Via deze interactieve tijdlijn krijg je een goed overzicht. Deze tijdlijn zal worden bijgewerkt naarmate het project vordert. Dus aarzel niet om af en toe een kijkje te komen nemen!

Volg het project ook op Facebook.

De partners van het project:

Dit project wordt uitgevoerd door leden van het NCRK, zowel diverse kinderrechtenorganisaties als overheidsinstanties. Daarnaast worden ook kinderen en jongeren gedurende het hele project betrokken als partners zijn. Zij zullen mee de inhoud en de vorm van deze kind- en jongerenvriendelijke versie van de COB’s bepalen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid, het Kinderrechtencommissariaat (KRC), de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (KiReCo), het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Plan International België, FOD Buitenlandse Zaken, ’t Zitemzo, UNICEF België, Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (OEJAJ), Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE), Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Défense des Enfants International (DEI) - Belgique en de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE).

Vragen? Contacteer Ellen Van Vooren, coördinator Kenniscentrum Kinderrechten.

Documenten om te downloaden