Alternatieve rapporten

Het vijfde en zesde periodiek verslag (voor de periode van juli 2010 tot juni 2017) dat België overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind moet opstellen, werd op 20 juli 2017 binnen de vooropgestelde deadline voorgelegd aan het VN-Kinderrechtencomité.

In dit verband is het van groot belang dat het Comité aanvullende informatie ontvangt van NGO’s en Mensenrechteninstituten en dit om een onafhankelijke en globale beoordeling te kunnen uitvoeren van de vooruitgang alsook de moeilijkheden bij de uitvoering van het verdrag inzake de rechten van het kind.

Zo werden 11 alternatieve of parallelle rapporten bij het Comité ingediend, onder andere door de Coalitie van NGO’s (Kireco en La CODE), de ombudsmannen (DGDE en KRC), UNICEF alsook Myria, Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Documenten om te downloaden