Nationale Kinderrechtenindicatoren

Het adviesorgaan is van mening dat het werk van de NCRK inzake de Nationale Kinderrechtenindicatoren van essentieel belang is om de tenuitvoerlegging van de kinderrechten in België te meten. Maar het werk is nog niet af, integendeel, voorliggende indicatoren geven vooral aan welke weg nog afgelegd moet worden inzake gegevensinzameling, systematische uitwerking van kinderrechtenindicatoren, regelmatige meting en realisatie van kinderrechten in België. Het adviesorgaan nodigt de overheden dan ook uit het indicatorenwerk verder te zetten.